menu_open
Phê duyệt đề án “Huế - Kinh đô áo dài”
03/04/2023 10:09:07 SA
Xem cỡ chữ:
Ngày 30/3, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định phê duyệt đề án “Huế - Kinh đô áo dài”.

Đề án “Huế - Kinh đô áo dài” được đánh giá sẽ khai thác, phát huy các thế mạnh về văn hóa, con người Huế 

Theo đó, đề án được đánh giá sẽ khai thác, phát huy các thế mạnh về văn hóa, con người Huế, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; phù hợp với nguồn lực, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu đề án hướng tới trong năm 2025 là hình thành bộ cơ sở dữ liệu, hình ảnh áo dài Huế qua các thời kỳ; tổ chức định kỳ tuần lễ áo dài cộng đồng Huế trở thành điểm nhấn quan trọng trong các kỳ lễ hội ở Huế, đặc biệt là các kỳ Festival Huế; xây dựng được bộ truyền thông về áo dài Huế; tạo lập và quản lý nhãn hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”; hình thành 1 sản phẩm du lịch gắn với áo dài Huế.

Đến năm 2030, sẽ hình thành bảo tàng, trung tâm trưng bày, trình diễn, may đo áo dài phục vụ khách du lịch; ban hành tối thiểu 1 chính sách hỗ trợ phát triển áo dài Huế; hoàn thiện hồ sơ nghề may đo áo dài và tập quán sử dụng áo dài truyền thống Huế đệ trình UNESCO xem xét, ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Được biết, tổng kinh phí của đề án này là 535,5 tỷ đồng. Trong đó, xã hội hóa 524,4 tỷ đồng và 11,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.