menu_open
Thành lập Quỹ phát triển Tủ sách Huế
30/05/2024 1:58:05 CH
Xem cỡ chữ:
Quỹ được thành lập nhằm phát triển Tủ sách Huế
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 950/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ phát triển Tủ sách Huế (gọi tắt là Quỹ), nhằm tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động phát hành xuất bản phẩm để xây dựng và phát triển Tủ sách Huế.
Quỹ được thành lập nhằm phát triển Tủ sách Huế

Quỹ Phát triển Tủ sách Huế là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế, được thành lập và quản lý bởi UBND tỉnh. Đề án này nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, lưu giữ, quảng bá những nguồn tư liệu, các ấn phẩm về Huế đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh Huế qua sách, hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học cho việc nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đóng góp Quỹ từ nguồn thu phát hành xuất bản phẩm để xây dựng và phát triển Tủ sách Huế.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; theo điều lệ của Quỹ được UBND tỉnh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Sử dụng tài sản của Quỹ để phục vụ, hỗ trợ Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận đóng góp từ nguồn thu phát hành xuất bản phẩm để xây dựng Quỹ Phát triển Tủ sách Huế, từ đó duy trì, phát triển Tủ sách Huế. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ.

Trong quá trình hoạt động, hoạt động tài chính của Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài chính; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, của tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tiền tài trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo đúng tôn chỉ mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật.

Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Thừa Thiên Huế, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên lạc đóng góp, tài trợ Quỹ phát triển Tủ sách Huế: Quỹ phát triển Tủ sách Huế, địa chỉ: 53 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Điện thoại: 0234.6559.666, Email: info@hueids.vn. Tên tài khoản: Quỹ Phát triển Tủ sách Huế. Số tài khoản: 120000127837 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

MINH HIỀN