menu_open
Thêm giải pháp truyền thông, quảng bá làng cổ Phước Tích
01/07/2024 5:36:50 CH
Xem cỡ chữ:
Hoạt động hỗ trợ kết nối các sản phẩm truyền thống của doanh nghiệp SIB 
Trong 2 ngày 29 và 30/6, dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động tại Việt Nam ứng phó với COVID-19” (dự án ISEE-COVID) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức khoá đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại làng cổ Phước Tích.
Hoạt động hỗ trợ kết nối các sản phẩm truyền thống của doanh nghiệp SIB 

Đây là hoạt động thuộc dự án ISEE-COVID do Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (DFATD) và Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Cục Phát triển doanh nghiệp) xây dựng và triển khai. Dự án hướng tới tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp có tác động xã hội (SIB) và góp phần giảm tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Dự án tập trung nâng cao năng lực của các SIB, qua đó hỗ trợ các nhóm yếu thế bao gồm: phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,... ; nâng cao năng lực và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các SIB phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững..

Trong năm 2023 dự án đã triển khai gói “Hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19” tại làng cổ Phước Tích, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội nâng cao năng lực và hoàn thiện mô hình kinh doanh để đối phó với những bất trắc sau đại dịch.

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ, dự án ISEE-COVID đã đồng hành rất lớn với doanh nghiệp tạo tác động xã hội trên địa bàn, nhất là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với COVID-19 tại làng cổ Phước Tích. Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ đã khơi gợi những mô hình sinh kế, tạo ra các giá trị kinh tế mới góp phần khôi phục và phát triển, quảng bá du lịch tại làng cổ Phước Tích; đồng hành hỗ trợ cùng các doanh nghiệp SIB trong hỗ trợ sinh kế cho người dân nhất là các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Khoá đào tạo sẽ góp phần tăng số lượng và chất lượng hướng dẫn viên tại điểm du lịch vùng đệm bàng Phò Trạch và làng cổ Phước Tích. Qua đó, tăng chất lượng dịch vụ, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân đang khai thác du lịch có thêm khách hàng, tăng doanh thu bán hàng. Thông qua truyền thông về lớp tập huấn kết hợp tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch tại 2 địa điểm trên cũng giúp khách du lịch nhận biết về điểm đến; quan tâm, lựa chọn điểm đến du lịch; thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp bao gồm SIB tại địa bàn; nhận diện thương hiệu cho điểm du lịch vùng đệm bàng Phò Trạch và làng cổ Phước Tích tốt hơn.

Tin, ảnh: Hoàng Loan