Đặt vé tham quan di tích trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng.Book online ticket quick and convenient.
 
Quét mã QR để đặt vé onlineScan QR code book online tickethttps://eticket.hueworldheritage.org.vn
Mua vé (Buy Ticket)
 • Chọn điểm tham quanChoose venue
 • Nhập số lượng người lớn, trẻ emEnter number of visitor
 • Chọn vé chính sách (nếu có)Choose prioritized ticket (if any)
 • Nhập số điện thoại và email để nhận mã véEnter phone number and email to get ticket code
 • Chọn điểm tham quan Choose venue
 • Nhập số lượng người lớn, trẻ em hoặc vé chính sách (nếu có) Enter number of visitor or choose prioriotized ticket (if any)
 • Nhập số điện thoại và email để nhận mã vé Enter phone number and email to get ticket code
 • Chọn thanh toán mã QR (ngân hàng nội địa) Choose to pay with QR code (Vietnamese banks)
Thanh toán (payment)
 • Chọn thanh toán qua mã QR (ngân hàng nội địa)Choose to pay with QR code (Vietnamese banks)
 • Chọn thanh toán tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng (nếu mua tại quầy)Choose to pay cash or e-banking (if buying ticket at the counter)
Sử dụng (Usage)
 • Lưu mã vé ngay khi thanh toán thành côngSave ticket code after successful payment
 • Hoặc lấy mã vé tại địa chỉ email của Khách hàngOr get ticket code at customer’s email
 • Hoặc tra cứu mã vé thông qua số điện thoại khách hàngOr look up the ticket code via customer's phone message
 • Quét mã để vào cổngScan QR code to enter Hue Heritage Site
 • Mã vé khi thanh toán thành công Your QR code after succesful payment
 • Quét mã QR trên để vào mục tra cứu mã đặt vé Scan QR code for checking your ticket
 • Quét mã để vào cổng Scan QR code to enter Hue Heritage Site