menu_open
Bảo vật Quốc gia thời Nguyễn tại Huế
16/11/2021 6:32:57 CH
Xem cỡ chữ:
Từng là thủ phủ xứ Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn, kinh đô triều Tây Sơn rồi kinh đô của cả nước dưới triều các vua Nguyễn, Huế là cái nôi di sản văn hóa độc đáo và đa dạng nhất Việt Nam, trong đó có nhiều di sản đã được thế giới vinh danh. Bên cạnh đó, Huế cũng là nơi còn bảo lưu nhiều cổ vật trân quý thời Nguyễn được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Với những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, các Bảo vật Quốc gia thời Nguyễn tại Huế đã trở thành những hình ảnh mang tính biểu tượng cho những giá trị văn hóa cung đình Huế. 

Ấn phẩm “Bảo vật Quốc gia thời Nguyễn tại Huế” do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nội dung sẽ mang đến cho quý độc giả những hình ảnh, thông tin và kiến thức bổ ích liên quan đến các Bảo vật Quốc gia thời Nguyễn tại Huế. 

Sách song ngữ Việt - Anh, bìa cứng, khổ 23cm x 25cm, dày 247 trang, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tháng 01 năm 2020. Ấn phẩm có bán tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) và nhiều nơi khác. Giá: 399 000đ.