menu_open
Đề án “Định hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế” 
15/01/2024 9:26:29 SA
Xem cỡ chữ:

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe (CSSK) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các điểm du lịch gắn với CSSK trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới cùng như đa dạng các sản phẩm du lịch CSSK của địa phương, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch CSSK, xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm du lịch và y tế lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về du lịch CSSK, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3190 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

Các mục tiêu cụ thể của Đề án bao gồm:

- Hệ thống hoá về cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch CSSK, y tế. 

- Đánh giá được tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua việc thống kê, tổng hợp, phân loại các nhóm tài nguyên du lịch phù hợp để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

- Phân tích thực trạng khai thác và phát triển du lịch CSSK, y tế tại các điểm gắn với du lịch CSSK, y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua khảo sát ý kiến của chuyên gia, các nhà cung cấp dịch vụ CSSK trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát và đánh giá nhu cầu của khách du lịch nội địa và quốc tế làm cơ sở xây dựng sản phẩm du lịch CSSK, y tế đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. 

- Định hình các mô hình sản phẩm du lịch CSSK trên địa bàn tỉnh để đưa vào khai thác sử dụng và tiếp tục đầu tư hoàn thiện trong thời gian tới. 

- Đề xuất các nhóm giải pháp tăng cường khai thác và phát triển du lịch CSSK, y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới. 

- Số hóa dữ liệu một số tài nguyên đặc trưng gắn với phát triển du lịch CSSK, y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Thiết kế và số hoá một số chương trình du lịch CSSK, y tế bằng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng được sản phẩm du lịch CSSK, y tế tại Thừa Thiên Huế.

Cùng nhiều giải pháp triển khai đi kèm:

- Giải pháp về quy hoạch, cơ chế, chính sách, quản lý và phát triển du lịch CSSK tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Giải pháp về đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất phát triển du lịch CSSK. 

- Giải pháp về phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ CSSK. - Giải pháp, đề xuất xây dựng và phát triển chương trình du lịch CSSK. 

- Giải pháp về xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá du lịch CSSK tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ tại các cơ sở nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. 

- Giải pháp về môi trường, an ninh, an toàn nhằm thu hút khách du lịch đến Thừa Thiên Huế.

Chi tiết về Đề án “Định hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế”  mời truy cập link sau:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Thừa Thiên Huế” ()
Khám phá Huế tổng hợp
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>