menu_open
Thông báo: Về quy định phí tham quan và mẫu thẻ, mẫu vé tham quan mới tại các điểm di tích Huế từ ngày 01/01/2020
01/01/2020 2:09:30 CH
Xem cỡ chữ:

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
THÔNG BÁO

(Về quy định phí tham quan và mẫu thẻ, mẫu vé tham quan mới tại các điểm di tích Huế từ ngày 01/01/2020)

Căn cứ quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế;

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, mức phí tham quan quần thể di tích Cố đô Huế sẽ có sự thay đổi (xem thông tin chi tiết tại đây);

Nhằm mục đích phục vụ tốt nhất khách tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ đưa vào sử dụng mẫu thẻ và mẫu vé tham quan mới từ ngày 01/01/2020 tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Kể từ thời gian trên, mẫu thẻ và mẫu vé cũ sẽ không được chấp nhận.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo cho các đơn vị lữ hành và du khách được biết để phối hợp./.

Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>