menu_open
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai
08/05/2023 11:26:13 SA
Xem cỡ chữ:

Ngày 05/5/2023, , Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 107/PCTT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

2. Mục tiêu:

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế; 

- Tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023.

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2023, tập trung trong Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai từ ngày 15-22/5/2023

* Thông tin chi tiết được về Kế hoạch được đính kèm theo file 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 ()
Khám phá Huế tổng hợp