menu_open
Điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo một số tuyến đường trên địa bàn thành phố
07/08/2023 4:01:51 CH
Xem cỡ chữ:

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG HỆ THỐNG BIỂN BÁO MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 3/8/2023, Phòng Quản lý Đô thị có Công văn số 2430/QLĐT-HT thông báo điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

1. Bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ đường Đinh Công Tráng đoạn từ Đoàn Thị Điểm đến Đinh Tiên Hoàng.

2. Tổ chức cho xe điện phục vụ vận chuyển khách tham quan Đại Nội Huế được phép đi vào đường Cửa Ngăn và đường 23 tháng 8.

3. Tổ chức giao thông 01 chiều đối với xe ô tô tuyến đường Lê Trực hướng từ Đinh Tiên Hoàng đến Đoàn Thị Điểm. Riêng đối với xe điện phục vụ vận chuyển khách tham quan Đại Nội Huế được phép đi 2 chiều.

4. Đường 23 tháng 8 đoạn từ Đoàn Thị Điểm đến Đinh Tiên Hoàng: cấm đỗ ô tô 2 chiều.

5. Bổ sung biển phụ cấm đỗ chẵn lẻ khung giờ 7h đến 18h30 đường Hai Bà Trưng đoạn từ Ngô Quyền đến Nguyễn Huệ.

Phòng Quản lý Đô thị thông báo đến các tổ chức, đơn vị có liên quan để phối hợp kiểm tra xử lý, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông, dừng đỗ theo đúng quy định.