menu_open
Giúp học sinh tiếp cận công nghệ số an toàn, hữu ích
12/05/2023 8:21:48 SA
Xem cỡ chữ:
Hướng dẫn cho các em học sinh cài đặt, sử dụng Hue-S
Ngày 10/5, Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số thông qua ứng dụng Hue-S và tuyên truyền Luật Trẻ em 2016 cho học sinh THCS trên địa bàn thị xã.
Hướng dẫn cho các em học sinh cài đặt, sử dụng Hue-S

Tại lớp tập huấn, các em được hướng dẫn cài đặt, giới thiệu tiện ích của ứng dụng Hue-S; tuyên truyền, bổ sung kiến thức, hướng dẫn nắm bắt một số nội dung về quyền, bổn phận, các chính sách của Nhà nước về trẻ em thông qua Luật Trẻ em 2016 qua một số nội dung: nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ…

Kể từ sau đại dịch Covid-19, ý thức về tầm quan trọng của vấn đề chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong giáo dục và các dịch vụ công ngày càng thể hiện rõ. Bên cạnh đó, tuy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, nhưng những vụ bạo lực, xâm hại trẻ em lại có xu hướng gia tăng.

Lớp tập huấn nhằm giúp các em dần tiếp cận với công nghệ số, chuyển đổi số, hình thành tư duy ứng dụng công nghệ vào học tập cũng như giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Đồng thời, trang bị cho các em một số kiến thức về Luật Trẻ em và các chính sách của Nhà nước về trẻ em hiện nay để các em hiểu rõ quyền và bổn phận của mình, cũng như có năng lực ứng phó khi gặp sự cố bạo lực, xâm hại…