menu_open
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
15/05/2023 10:19:21 SA
Xem cỡ chữ:

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 102/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thí sinh dự thi trả lời các các câu hỏi tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (https://snv.thuathienhue.gov.vn/). Phần thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần. Riêng bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/6 và kết thúc ngày 30/6/2023.

Trong lần tổ chức năm 2022, Hội thi đã thu hút được 170/171 đơn vị tham gia với 7.119 người dự thi và 102 bài thi sáng kiến về công tác cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh với chất lượng ngày càng cao theo các tuần tổ chức.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 ()
Khám phá Huế tổng hợp