menu_open
Hơn 3 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18/04/2023 4:15:55 CH
Xem cỡ chữ:

Ngày 14/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những mục tiêu cụ thể như sau: Năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: Đối với công nghiệp dệt may: tối thiểu 4,5%; Đối với công nghiệp rượu, bia và nước giải khát: từ 5% đến 6% tùy vào loại sản phẩm; Đối với công nghiệp xi măng: tối thiểu 6%. Ngoài ra, phấn đấu đạt những chỉ tiêu như: 70% các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 50% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý năng lượng. 70% các xã, phường, khu vực dân cư tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả...

Với nguồn kinh phí năm 2024 là 3.100 triệu đồng (Ba tỷ một trăm  triệu đồng chẵn), Kế hoạch triển khai thực hiện 3 nội dung chính, đó là: Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế () ()