menu_open
Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023
17/04/2023 8:25:17 SA
Xem cỡ chữ:

Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai kế hoạch số 124/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023 (Hội thi).

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời để tôn vinh và ghi nhận công lao của các nhà nghiên cứu khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao; Tuyển chọn các công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ toàn quốc năm 2023.

Theo đó, đối tượng tham gia là mọi cá nhân không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có các công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật dự thi.

Các công trình khoa học, giải pháp sáng tạo kỹ thuật được đăng ký theo 06 nhóm lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. Vật liệu, hóa chất, năng lượng. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường. Y dược. Giáo dục, đào tạo.

Thời gian tổ chức diễn ra từ tháng 3 đến tháng 12/2023. Cụ thể, thời gian nhận hồ sơ: Từ khi công bố Thể lệ đến 17h00 ngày 30/6/2023. Tổ chức chấm thi: tháng 7/2023. Tuyển chọn, hoàn thiện các hồ sơ tham gia toàn quốc: tháng 8/2023. Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải: tháng 11/2023.

Sau 12 lần tổ chức, Hội thi đã và đang khẳng định mức độ uy tín, thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật, người lao động và trong sinh viên, học sinh; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII, năm 2023 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>