menu_open
Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
21/03/2023 4:20:10 CH
Xem cỡ chữ:

Ngày 10/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, Kế hoạch còn nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế…

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 4/2023; các hoạt động hưởng ứng trọng tâm được tổ chức từ ngày 16/4/2023 đến hết ngày 30/04/2023. Theo đó, nội dung thực hiện gồm những hoạt động sau:

Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn” sẽ diễn ra vào lúc 08h00, ngày 16 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

Hội Sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 diễn ra vào 09h00, ngày 16 tháng 4 năm 2023 đến 17h00 ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, 41 Hùng Vương, thành phố Huế.

Đầu tư, trao tặng tủ sách và phát động quyên góp sách cho các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, đơn vị thụ hưởng:  Ủy ban nhân dân xã Hồng Thủy, huyện A Lưới.

Bên cạnh đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trong hệ thống trường học vào tháng 4/2023. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc trong hệ thống thư viện vào tháng 4/2023. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tập trung tuyên truyền từ giữa tháng 3 đến hết tháng 4/2023.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hình thức phù hợp, ưu tiên các hình thức phục vụ lợi ích cộng đồng như: quyên góp sách tặng các đơn vị, địa phương khó khăn; đem sách phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật…; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 85/KH-UBND tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>