Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027
06/09/2022 4:54:01 CH
Thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (Đề án) được phê duyệt theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 25/8/2022 về Thực hiện Đề án năm 2022.

Cụ thể, kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích hoàn thành công tác chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo từ 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.

Thông tin chi tiết như trong tệp đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ()
2 Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" ()
Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang