Thừa Thiên Huế sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tại Trạm thu phí Phú Bài và Bắc Hải Vân từ 1/6/2022
01/06/2022 5:39:43 CH
Nhằm nâng cao tỷ lệ dán thẻ đầu cuối (Etag) cho các phương tiện thuộc diện thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí Phú Bài và bắc Hải Vân, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, từ ngày 01/6/2022, Thừa Thiên Huế bắt đầu sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) tại Trạm thu phí Phú Bài và Bắc Hải Vân.
thu phi khong dung

thu phi khong dung

Khám phá Huế tổng hợp
 Bản in]
Về đầu trang