menu_open
10 sự kiện nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022
Xem cỡ chữ:

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2022.

Các bài khác
    << < 1 2 > >>