menu_open
Nem Công chả Phụng - Tao nhã ẩm thực Cố đô
Xem cỡ chữ:
Nem Công chả Phụng. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Nem Công chả Phụng là biểu tượng của sự tao nhã nhưng đầy quyền lực trong ẩm thực cung đình Huế xưa. Đây được coi là món ăn đứng đầu hàng bát trân (yến sào, vi cá mập, nem công chả phụng…). Món ăn được trang trí nhiều màu sắc và làm theo hình dáng chim công và chim phụng.
Nem Công chả Phụng. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh