menu_open
Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc
Xem cỡ chữ:

Thiết thực tuyên truyền và triển khai Kế hoạch số 775/KH-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 07/3/2024 về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 trên toàn quốc, ngày 14/3 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 2420/UBND-CV về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 10/5/2024) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở triển khai các nội dung: Chỉ đạo Nhà Xuất bản Thuận Hóa triển khai thực hiện các nội dung tại mục 5 Phần II Kế hoạch số 775/KH-BTTTT; Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024, đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa phương, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả; Tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện; văn bản dự thảo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tập trung tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 01/5/2024, với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Việc triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 của đất nước, các ngành, các địa phương nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương đối với việc phát triển văn hóa đọc; Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá về sách, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nền tảng công nghệ, mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng; kết nối bạn đọc trong nước và nước ngoài; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc; Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số như: Hội sách trực tiếp; Hội sách trực tuyến trên các nền tảng công nghệ; Hội sách trực tiếp kết hợp với trực tuyến; Hội sách thanh toán không sử dụng tiền mặt; đổi điểm thưởng tích lũy của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại lấy quà tặng bằng sách; kết hợp truyền thông, quảng bá sách và văn hóa đọc trên các chuyên mục báo điện tử, mạng xã hội.

Các văn bản liên quan đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 ()
2 Công văn chỉ đạo triển khai kế hoạch của UBND tỉnh TT-Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 > >>