menu_open
Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027
Xem cỡ chữ:

Cụ thể, kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích hoàn thành công tác chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo từ 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.

Thông tin chi tiết như trong tệp đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ()
2 Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" ()
Các bài khác
    << < 1 2 > >>