menu_open
Hành trình di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế
Xem cỡ chữ:
Kỷ niệm 5 năm Ngày Di sản Thơ văn trên Kiến trúc Cung đình Huế được Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên hợp quốc công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (19/5/2016 - 19/5/2021).