menu_open
Hợp tác, phát triển văn học nghệ thuật
Xem cỡ chữ:
Liên hiệp các Hội VHNT ba địa phương ký kết hợp tác, phối hợp hoạt động trên lĩnh vực VHNT
Tiếp nối truyền thống kết nghĩa 63 năm qua, sáng 24/5, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật ba địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế tổ chức ký kết hợp tác, phối hợp hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT).
Liên hiệp các Hội VHNT ba địa phương ký kết hợp tác, phối hợp hoạt động trên lĩnh vực VHNT

Dự lễ ký kết có các ông: Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có các ông: Hoàng Khánh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo đó, ba đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến VHNT của ba tỉnh, thành, gồm: Trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực VHNT; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, lý luận phê bình VHNT; hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình bảo tồn, phát huy giá trị VHNT; các chương trình quảng bá, giới thiệu, triển lãm các tác phẩm VHNT và các chương trình số hóa liên quan đến VHNT, xây dựng công nghiệp văn hóa – VHNT cho từng vùng đất.

Chương trình ký kết nhằm phát triển chất lượng hoạt động của các tổ chức hội; từng bước nâng cao chất lượng sáng tạo, quảng bá VHNT cho hội viên.

* Sáng cùng ngày, hội thảo “Giá trị VHNT Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh trong dòng chảy VHNT Việt Nam” diễn ra sau lễ ký kết đã khẳng định vai trò của nền VHNT ba địa phương trong dòng chảy VHNT cả nước.

Ba vùng đất Hà Nội – Huế - TP. Hồ Chí Minh là nơi khởi phát của các trào lưu sáng tác VHNT mang tính chất quốc gia nên có vai trò, đóng góp lớn trong dòng chảy VHNT Việt Nam. Việc đánh giá vai trò của VHNT ba địa phương trong dòng chảy VHNT Việt Nam góp phần dự báo hướng phát triển của nền VHNT trong tương lai.

Hội thảo là dịp để các nhà lãnh đạo VHNT của cả nước và ba địa phương bàn thảo những vấn đề chung về VHNT của ba địa phương nói riêng, cả nước nói chung, như: Sức sống tinh thần kết nghĩa của ba thành phố; giá trị VHNT Hà Nội – Huế - TP. Hồ Chí Minh trong dòng chảy VHNT Việt Nam; những vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính Trị về VHNT trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Hội thảo cũng dành thời gian thảo luận, chỉ ra những tồn tại hiện nay, tìm nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề: VHNT đã phát triển ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng đất hay chưa? Số lượng tác phẩm VHNT được sáng tạo ngày càng nhiều, nhưng đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật hay chưa? Nguyên nhân của sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại diễn biến phức tạp, nhất là trong thanh thiếu niên…

Tin, ảnh: MINH HIỀN