menu_open
[THÔNG BÁO] - Về Kế hoạch triển khai và Thể lệ Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023
Xem cỡ chữ:

Hue-ICT Challenge-2023 (Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2023) là cuộc thi do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của học sinh các trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông và trung học cơ sở (gọi chung là: trường trung học phổ thông); hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn ngành công nghệ thông tin để phát triển nghề nghiệp cho bản thân, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực ngành công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 tạo ra môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đam mê nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước; xây dựng cầu nối giữa chính quyền - doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức, các đối tác trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông - trường cao đẳng, đại học; phát hiện các ý tưởng hoặc ứng dụng có ý nghĩa, mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm/ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh, quốc gia.

Ngày 27/12/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi. 

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi đăng ký bằng hình thức trực tuyến tại website http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn 

Thời hạn cuối dành cho Phần thi Lập trình dành cho học sinh THPT: Ngày 17/02/2023

Thời hạn cuối dành cho Phần thi Sản phẩm sáng tạo dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng: Ngày 10/06/2023

Thông tin chi tiết:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thể lệ Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 ()
2 Thông báo số 1 Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 ()
Các bài khác
    << < 1 2 > >>