menu_open
[Infographics] Nghệ thuật ca Huế - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
23/05/2021 11:24:24 SA
Xem cỡ chữ:
Nghệ thuật ca Huế đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật ca Huế đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 12 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.