menu_open
Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975
Xem cỡ chữ:
Bìa sách Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của độc giả và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Thành ủy Huế vừa cho tái bản và phát hành 1.000 cuốn sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”.
Bìa sách Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975

Nhằm khẳng định vị trí, sự đóng góp của phong trào đô thị Huế và ghi nhận công lao to lớn của các tầng lớp nhân dân Huế trong sự nghiệp đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, tự do, dân chủ, dân sinh. Sau hơn 3 năm khẩn trương thu thập tư liệu và biên soạn, Ban Thường vụ Thành ủy Huế khóa X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã thống nhất xuất bản, ra mắt độc giả tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 – 1975” tháng 11/2015.

Tập sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 – 1975” có độ dày 500 trang và ban biên soạn đã chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung một số chi tiết liên quan đến kỹ thuật in ấn. Phần nội dung chỉ hiệu chỉnh một số điểm nhỏ nhằm bảo đảm chính xác nhất về mặt sử học, tập sách tái bản vẫn giữ kết cấu 5 chương gồm:

Chương mở đầu: Vị trí chiến lược của tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế, Truyền thống yêu nước, cách mạng của Nhân dân Thừa Thiên Huế, Khái quát về phong trào đô thị Huế 1954 - 1975.

Chương I (giai đoạn 1954 - 1963): Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm ở Thừa Thiên và Huế, Phong trào đô thị Huế giai đoạn 1954 - 1963.

Chương II (giai đoạn 1964 - 1968): Phong trào chống Nguyễn Khánh, Phong trào chống Trần Văn Hương, Phong trào chống Mỹ - Thiệu - Kỳ, Phong trào năm 1967 và 1968, Một số phong trào khác giai đoạn 1964 - 1968.

Chương III (giai đoạn 1969 - 1972): Tình hình những năm 1969 – 1972, Phong trào đô thị Huế 1969 - 1972.

Chương IV (giai đoạn 1973 - 1975): Bối cảnh tình hình giai đoạn 1973 – 1975, Diễn biến của phong trào đô thị Huế giai đoạn 1973 - 1975.

Chương V: Nhìn lại phong trào đô thị Huế 1954 – 1975

“Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” là cuốn sách lịch sử quan trọng phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh về hoạt động đấu tranh yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huế thời kỳ chống Mỹ trong lòng đô thị Huế, trong đó nổi bật là phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ, chống áp bức cường quyền của học sinh sinh viên, Phật tử Huế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Huế.

Sự kết tinh văn hóa và lịch sử tạo nên truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” của con người Huế. Đọc lại “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” để thấy rõ hơn tinh thần đó, để hiểu hơn, yêu hơn về Huế - mảnh đất nên thơ nhưng rất đỗi hào hùng; để càng tự hào, tự tin và vững bước chung tay xây dựng Huế không ngừng phát triển.

Trải qua 48 năm đất nước thống nhất, thành phố Huế anh hùng đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến trường xưa nay đã trở thành đô thị đẹp tươi, tràn đầy sức sống với nhiều danh hiệu như “Thành phố văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, “Thành phố xanh quốc gia”, “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, “Thành phố Festival”… là trung tâm văn hóa - lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước.

* Sách hiện có ở các phòng tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế (29A Lê Quý Đôn, Phú Nhuận, Thành phố Huế), xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Phòng mượn KHPL: 959.749/ L302S

Phòng đọc: DL.006985

Phòng địa chí: DCL.000847/48

Khám phá Huế tổng hợp