menu_open
Núi Bân
Xem cỡ chữ:
Núi Bân gắn liền với sự kiện Nguyễn Huệ lập đàn Nam Giao tế trời đất và tuyên bố lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Đây gần như là di tích còn lại duy nhất của vương triều Tây Sơn Quang Trung Nguyễn Huệ ở Cố đô Huế.
Địa chỉ: phường An Tây, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Tình trạng: Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Giới thiệu:

Tại đàn tế Núi Bân ở Thừa Thiên Huế, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã tế cáo trời đất và đọc chiếu lên ngôi hoàng đế nước Việt với niên hiệu Quang Trung, khởi đầu triều đại Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ngày 18 tháng 11 năm 1988, Núi Bân (Bân Sơn) được công nhận là "di tích lịch sử cấp quốc gia" theo Quyết định số 288/QĐ-VH của Bộ Văn hóa-Thông tin.


Một số hình ảnh về Khu di tích Núi Bân tại Huế:

Video Youtube:

Bản đồ: