menu_open
Thay đổi địa chỉ tra cứu người đến/ở/về từ các vùng dịch
Xem cỡ chữ:
Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn về việc thay đổi địa chỉ tra cứu người đến/ở/về từ các vùng dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Địa chỉ tra cứu mới theo hướng dẫn toàn quốc 

Theo đó, sẽ tạm thời không sử dụng bản đồ nguy cơ COVID-19 (Địa chỉ truy cập: https://nguyco.antoancovid.vn) để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác.

Thay vào đó sẽ sử dụng bảng tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Nghị quyết số 4800 của Bộ Y tế được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (địa chỉ truy cập: https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dichtai-dia-phuong) để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác.

Trong đó, về phạm vi đánh giá, tra cứu: Đối với địa phương đã công bố đầy đủ: đánh giá, tra cứu đến cấp xã. Đối với địa phương công bố theo cấp quận/huyện: đánh giá, tra cứu đến cấp quận/huyện. Đối với địa phương chưa công bố: xem đến từ vùng đỏ.

Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến/trở về từ vùng nguy cơ: tiếp tục thực hiện theo Công văn số 9681/UBND-VH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 4720/BCĐ-YT ngày 15/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật đánh giá vùng nguy cơ của tỉnh Thừa Thiên Huế để báo cáo Bộ Y tế theo quy định. Đồng thời cập nhật và thông báo vùng nguy cơ của các địa phương trên toàn quốc cho các địa phương được biết thực hiện qua các nhóm Zalo quản lý.

Thời gian áp dụng cho đến khi có thông báo, hướng dẫn mới của Bộ Y tế và Sở Y tế.